TOLKDIENSTEN


Alle vormen van tolkdiensten kunnen zowel persoonlijk als telefonisch (videoconference) worden verricht.

Afhankelijk van de omstandigheden, kunnen verschillende tolktechnieken worden toegepast. Soms vereist een situatie - bijvoorbeeld op de rechtbank - simultaan (gelijktijdig) tolken . Dat wordt dan op fluistertoon gedaan. Veelal wordt gebruikt gemaakt van consecutief tolken, dat wil zeggen nadat de cliënt is uitgesproken.

Tevens heeft Irene Teerink Keil een jarenlange ervaring in het conference- en cabinetolken.

VERTAALSERVICE


Naast het verlenen van tolkdiensten kunt u “de Musschenberg” inschakelen voor vertaalwerk in alle moderne talen.

Extra knop