Praktijk en werkveld

Irene Teerink-Keil verricht tolk-en vertaalwerkzaamheden voor het notariaat, het ministerie van Veiligheid en Justitie ( politie, Immigratie en Naturalisatiedienst (IND), rechtbanken, de advocatuur, de medische zorg (psychiatrie, maatschappelijk werk, ziekenhuizen), het bankwezen, het bedrijfsleven en voor particulieren.

Conference tolken – Cabinetolken

Op deze terreinen verleent zij tolk- en vertaaldiensten.

Deze kunnen variëren van het persoonlijk tolken en telefonisch tolken tot het vertalen van speeches, brieven en andere documenten in het Frans, Duits of Nederlands.

Extra knop