Streng kijkt de rechter over zijn bril naar de verdachte. “U moet schoon schip maken”, spreekt hij ernstig tot de voor winkeldiefstal veroordeelde vrouw. De tolk vertaalt hetgeen de rechter zojuist heeft gezegd. “ U moet schepen schoonmaken”. De verdacht richt zich, zichtbaar geschrokken, tot de rechter en laat via haar tolk weten: “ Mijnheer de Voorzitter, ik ga toch echt geen schepen schoonmaken!”

Dit is waar gebeurd. Het geeft aan welke misverstanden er kunnen ontstaan wanneer een tolk niet goed op de hoogte is van uitdrukkingen en zegswijzen in de twee talen waarin vertaald moet worden.

Een goede tolk heeft niet alleen een uitstekende kennis van de taal waarin getolkt dient te worden, die kennis wordt bovendien van dag tot dag geactualiseerd, het vloeiend spreken en de daarbij behorende tolktechnieken worden geoefend en met cursussen wordt gespecialiseerde kennis van bijvoorbeeld medische of juridische terminologie opgedaan.

Geregistreerde Wbtv (Wet Beëdigde tolken en vertalers) tolken hebben regelmatig contact met elkaar (Intervisie bijeenkomsten). Zodoende weten de cliënten dat hun belangen in goede handen zijn.

Extra knop